Toimintamme perustan olemme laatineet ISO-9001:2008 laadunvarmistuksen mukaiseksi


Yrityksen päämäärät laadun suhteenCemt-Trans Oy:n päämäärät laadun suhteen
kattavat koko toiminnan.
Cemt-Trans Oy haluaa olla asiakkaiden silmissä
luotettava, nopea ja joustava kuljetusliike,
jonka palvelut ovat korkeatasoisia.
Yrityksen tavoitteet laadun kehittämisessäKuljetuspalvelujen laatua kehitetään jatkuvasti asiakkaiden vaatimuksia vastaavaksi. Kuljetusten laatua valvotaan päivittäin ja tarvittavat parannukset toteutetaan välittömästi.
Myös kaluston laadusta on erikoistuotteiden
kuljetuksissa pidettävä erittäin hyvää huolta.
Kuljetusten ympäristöystävällisyyttä kehitetään jatkuvasti.


Inspecta Sertifiointi Oy on arvioinut
ISO 9001 mukaisen laatujärjestelmämme
ja myöntänyt sille huhtikuussa 2015
sertifikaatin.


ISO 14001 ympäristöjärjestelmämme
sai myöskin huhtikuussa 2015
sertifioinnin, jonka myönsi
Inspecta Sertifiointi Oy.


SQAS -arviointi koskien vaarallisten
aineiden kuljetuksia tehtiin
maaliskuussa 2014.