Vi har utfärdad grunden av vår verksamhet enligt ISO-9001:2008 kvalitetsförsäkring


Företagets ändamål angående kvalitetenÄndamål angående kvaliteten täcker
hela verksamheten.
Cemt-Trans Oy vill vara ett pålitligt, snabbt
och flexibelt transportföretag i sina kundernas ögon och
ett företag, som har förstklassig service.
Företagets ändamål i utvecklandet av kvalitetenKvaliteten hos transportservicen utvecklas hela tiden
för att motsvara kundernas krav. Kvaliteten av transporterna bevakas dagligen och förbättringar som behövs genomförs omedelbart. Också kvaliteten av fordonen
måste ombesörjas särskilt väl.
Miljövänlighet i transporterna utvecklas hela tiden.


Inspecta Certifiering Ab har värderad vårt kvalitetssystem enligt ISO 9001 och beviljat detta ett certifikat i april 2015.

Vårt ISO 14001 miljöcertifikat
fick certifiering också i april 2015 från Inspecta Certifiering Ab .

SQAS -evaluering på farliga ämne
var gjort i 2014.