Cemt-Trans Oy (AB) är ett familjeföretag, som grundades 1992.
Cemt-Trans Oy är det moderbolaget i koncern.
Dess dotterbolag är Teljä-Bulk Oy (AB) och Jyväskylän Kiitokuljetus Oy (AB).

De här företagen transportera flytande produkter i Norden och
temperaturjustering produkter i Europa.

Den koncern har 110 arbetare tillsammans och
dess transportmedel har 55 lastbilar och 80 släpvagnar.